Trí Nguyễn trong ban giám khảo giải Global Music Awards – USA

Tháng 4 2018. Trí Nguyễn được mời tọa trong ban giám khảo của giải Global Music Awards – USA danh giá. Anh đả từng được hai huy chương vàng với giải nầy (cho Consonnances và Beyond Borders).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *