Cây đàn tranh của Trí Nguyễn được đưa sang nước Ý

Tháng 5, 2018. Perosi Project. Cây đàn tranh của Trí Nguyễn cộng tác với cây đàn weissenborn hiếm hoi của nghệ sĩ người Ý Roberto Diana. Album sẽ được phân phối cuối nâm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *