2016

Paris

Tháng 11: Thu âm những bài cuối cho Album mới. Phát hành đầu 2017
Tháng 10 : Video trailer “Hòa Âm Tour” online
26 tháng 9 : thu âm với nhóm A Stonda Corsica + đàn tranh
07 tháng 8 : Thu âm dự án mới: metal / blues / gypsy + đàn tranh
10 tháng 6 : Thu âm phần 2 cho Album sẽ phát hành đầu 2017
27 tháng 5 : Phát hành EP mới “A Journey Between Worlds”
26 tháng 5 : 10 năm Pavé d’Orsay Paris :  biểu diển cùng nghệ sĩ violon Noelle Heber
Tháng 5 : Consonnances “Hòa Điệu”, được xếp hạng 265 trên TOP 300 của Deezer

TP Hồ Chí Minh – Việt Nam

Tháng 2 : Ghi âm Album mới (bộ phận nhạc sĩ Việt Nam), dự kiến phát hành đầu 2017

Berlin

Tháng Giêng : CT biểu diễn với Nhạc Sĩ/Nhà Sáng Tác Trí Minh tại nhà hát HKW Berlin

Paris

Ghi âm EP mới, dự kiến phát hành Tháng Tư năm 2016